Warmtepompen

Een warmtepomp werkt op elektriciteit en maakt slim gebruik van de al aanwezige warmte in een bron. Deze warmte wordt gebruikt als energie om nog meer warmte op te wekken. Dat is slim, want dat scheelt elektriciteit! 

Een warmtepomp maakt gebruik van de natuurkundige principes zoals verdampen en condenseren. Bij het verdampen van een vloeistof neemt de warmtepomp warmte op en geeft deze vervolgens vrij bij het condenseren van de vloeistof. Bij deze overdracht van warmte wordt gebruik gemaakt van natuurlijk bronnen van warmte, zoals de buitenlucht, de aarde of een waterbron.

In een warmtepomp wordt gekozen van een vloeistof met een zeer laag kookpunt, ook wel een koudemiddel genoemd. Hierdoor kookt het koudemiddel al bij lage temperaturen, ook als het buiten vriest. Door het koudemiddel langs een natuurlijke bron te geleiden, gaat het koken en verdampt het tot een gasvorm. In dat geval is de warmte van die bron dus opgenomen. Door deze gasvorm elders in het circuit met een compressor onder hoge druk te zetten, gaat de temperatuur er van omhoog. Vervolgens wordt deze gasvorm in de condensor weer omgezet naar een vloeistof. Tijdens het condensatieproces, komt de opgeslagen warmte vrij. Die warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van een huis of bedrijf. De warmte wordt letterlijk van een natuurlijk bron opgenomen, vergroot en binnen afgegeven.

Wilt u meer informatie over warmtepompen en of dit iets voor u is. Neem dan gerust contact met ons op.